Landstinget har lägst sjukfrånvaro i landet

Nyhet 2014-03-11

Landstinget i Kalmar län som arbetsplats fortsätter att ha landets lägsta sjukfrånvaro. Under 2013 var sjukfrånvaron 4,2 procent.

Motsvarande siffra för samtliga landsting var 5,2 procent .

Under 2013 var sjukfrånvaron bland män 2,5 procent mot 4,7 för kvinnorna inom landstinget. Det är också de lägsta talen i landet. I den äldsta gruppen medarbetare, den över 50 år, har också Kalmar län lägst sjukfrånvaro. När det gäller de under 30 år och gruppen 30-49 år ligger landstinget under genomsnittet i landet.

Sjukfrånvaron har i hela landet ökat något och inom Landstinget i Kalmar län har sjukfrånvaron ökat sedan 2012 från 4,0 till 4,2 procent.

- Vi arbetar aktivt för att landstinget ska vara en hälsosam arbetsplats och det är glädjande att vi har låg sjukfrånvaro, säger Peter Rydasp, personaldirektör vid Landstinget i Kalmar län. Sjukfrånvaron har varierat över tid och utmaningen är att fortsätta bibehålla en låg sjukfrånvaro även de kommande åren.