Landstingets solceller gav energi under sommaren

Nyhet 2015-08-17

Landstingets solceller har under sommaren producerat över 32 000 kWh energi, vilket motsvarar årsförbrukningen av el för cirka fem familjehushåll.

Landstinget har solcellsanläggningar som producerar el på taken på både Stensö hälsocentral och Länssjukhuset i Kalmar och trots den något solfattiga sommaren har de producerat tusentals kilowattimmar. Sedan den 1 maj i år har de producerat över 32 000 kWh, vilket är ungefär lika mycket el som fem familjehushåll förbrukar under ett år.

Landstinget har även solpaneler, som producerar värme och används för att förvärma vattnet till länssjukhusets produktionskök. Sedan den 1 maj i år har de solpanelerna producerat över 65 000 kWh, vilket är ungefär lika mycket som krävs för att värma upp fyra villor under ett år.