Landstingsfullmäktige 11 mars

Nyhet 2015-03-11

Under onsdagen stod medborgarförslag och motioner i centrum vid landstingsfullmäktiges sammanträde på Brofästet i Kalmar.

Från medborgare fanns olika förslag om anslutning av kiropraktorer och naprapater till ersättningssystemet, fri parkering vid vårdbesök på sjukhusen, EKG-utrustning vid äldreboende, nolltolerans vid trycksår och förenklad receptförnyelse. I samtliga fall följde fullmäktige förslagen till beslut.

Däremot hade allianspartierna egna förslag både när det gällde frågan om kiropraktorer/naprapater och förslaget till fri parkering. Dels ville man utvidga frågan om anslutning till ersättningssystemet till också andra yrkesgrupper, dels ville man förenkla betalningssystemet vid parkeringsplatserna. I det senare fallet blev det votering där alliansens förslag röstades ned med siffrorna 34-33. Kristdemokraterna ville för sin del också att parkeringen skulle bli avgiftsfri både för patienter och anhöriga.

Landstingsfullmäktige ställde sig också bakom svaren på två motioner - dels en KD-motion om inomhusklimatet i landstingets olika lokaler, dels en M-motion om specialistläkarnas efterutbildning.

Landstingsfullmäktige beslöt också att fortsätta samarbetet i Sydsverige i föreningen form och att lämplig framtida samarbetsform ska utredas. Landstinget avsätter för sin del 300 000 kronor till föreningens sekretariat.

Två fastighetsöverlåtelser i anslutning till Länssjukhuset i Kalmar godkändes också.

Under sammanträdet besvarades också en rad interpellationer som handlade bland annat om integration, vakans- och personalsituationen inom olika vårdverksamheter, äldrevård och budget och plan.

Landstingsfullmäktiges ärendelista med tillhörande handlingar