Fortsatt landstingsfullmäktige

Nyhet 2013-11-28

På torsdagen fortsatte debatten kring landstingsplan 2014-2016 vid fullmäktigesammanträdet.

Under dagen slutbehandlades planen och budget ensom antogs efter sammanlagt 16 olika voteringar.

Den enda förändring  var att majoritet och oppositionen enades om en ny formulering avseende en utredning om att teckna avtal med verksamheter som erbjuder vård för patienter med långvarig smärta och palliativ vård. I den nya formuleringen understryks att verksamheten ska vara baserad på evidens och beprövad erfarenhet.

I övrigt antogs det förslag som majoriteten lagt fram. Innehållet i landstingsplanen framgår i pressmeddelandet efter landstingsstyrelsens behandling av den.

Under eftermiddagen behandlades också fyra motioner:

  • Förslag om införande av Hälsokurvan inom landstinget. (M)

  • Förslag om fördelning av statsbidrag till landstingets verksamheter. (FP)

  • Förslag om att göra det lättare för medborgarna att få reda på vårdens kvalitet. (SD)

  • Förslag om ambulanshelikopter och landningsplattor.(KD)

I samtliga fall beslöt landstingsfullmäktige enligt landstingsstyrelsens förslag.

Landstingsfullmäktige tog under eftermiddagen också beslut om ny folkhälsoplan för Kalmar län, behandlade delårsrapporten efter augusti och avgav yttrande över Patientmaktsutredningens slutbetänkande.