Fullmäktige sa ja till psykiatrisatsning

Nyhet 2016-11-23

Landstingets två dagars fullmäktige inleddes på onsdagen med tre viktiga beslut i fullständig enighet kring framtidens psykiatrilokaler.

Totalt rör det sig om investeringar på drygt två miljarder kronor i 2016 års penningvärde.

För Kalmar och Oskarshamn handlar det om beslut om att genomföra byggena och när det gäller Västervik att fortsätta arbetet och ta fram underlag för ett genomförandebeslut.

I Kalmar ska all specialistpsykiatri samlas i ett nytt hus där den nuvarande sjukhusparkeringen ligger i sydvästra delen av sjukhusområdet. Byggstarten beräknas ske i januari 2018 och tre år senare i januari 2021 ska psykiatrihuset vara inflyttningsklart. Kostnaden för bygget beräknas till 817 miljoner kronor. Till det kommer utrustning för 40 miljoner och konstnärlig utsmyckning på 8 miljoner.

I Oskarshamn blir det byggstart redan i augusti 2017 och inflyttning ska kunna ske andra halvåret 2019. Byggkostnaden för det nya psykiatrihuset beräknas till 152 miljoner. Till detta kommer utrustning på 5,6 miljoner och konstnärlig utsmyckning på 1,5 miljoner.

I Västervik kommer också alla specialistpsykiatri, inklusive rättspsykiatrin, att samlas i ett hus. Två mindre byggnader kommer att rivas och en parkeringsyta utnyttjas för att ge plats till huset som planeras att börja byggas 2019 och stå klart 2023. Byggkostnaden beräknas till 922 miljoner utöver det handlar det om utrustning för 64 miljoner och konstnärlig utsmyckning för 9,2 miljoner.

I samband med fullmäktige belönades också landstingets kulturstipendiater Emy-Rut Voksepp, Kalmar och Peter Elmberg, Mundekulla. Den tredje stipendiaten Robert Fux, Stockholm kunde dock inte närvara.

På eftermiddagen inleddes också debatten kring landstingsplan 2017-2019 och budget för 2017 där beslut kommer att fattas under torsdagen.

Landstingsfullmäktige kan följas via webb-tv på Ltkalmar.se.