Landstingsfullmäktige sammanträder

Nyhet 2013-02-28

Landstingsfullmäktige sammanträder under torsdagen på Stufvenäs Gästgifveri söder om Kalmar.

Här följer de ärenden som landstingsfullmäktige tagit ställning till.

  • Fullmäktige beslutade enligt förslag när det gäller ett medborgarförslag om fler dialysplatser och ett när det gäller en handikappanspassning av Högalids folkhögskola.
  • En motion från tre centerpartister med förslag om gratis parkering vid sjukbesök besvarades med att det inte går att garantera lediga parkeringsplatser vid sjukhusen och innebär ökade kostnader. Den borgerliga alliansen reserverade sig till förmån för motionärernas förslag.
  • Fullmäktige beslutade enligt förslag när det gällde en motion från två moderater angående talartiderna i fullmäktige.
  • Också när det gällde kristdemokraten Gudrun Brunegårds motion  om att inrätta äldresköterskor inom vården blev beslut enligt förslag efter votering med siffrorna 35-30, en ledamot avstod.
  • En motion från folkpartisterna Pierre Edström och Lisbeth Lindberg om en satsning på dialysverksamhet besvarades med att peka på de satsningar som beslutades i landstingsplanen i november.
  • I en motion har Kaj Holst (M) föreslagit en utredning med förslag på åtgärder för att minska miljöpåverkan från landstingets verksamhet i avloppsvattnet.I svaret som fullmäktige antog pekas på att det är bara en begränsad del av läkemedelsresterna i avloppsvattnet som kommer från sjukhusen. Därför är det tveksamt om det är värt att behandla avloppsvatten från sjukhus separat. Voteringen slutade med siffrorna 35-31. Minoriteten reserverade sig till förmån för motionen förslag om en utredning.
  • Landstingsfullmäktige beslöt också vid sammanträdet att bevilja en borgen till Kalmar läns museum på sex miljoner kronor.

Beslut i övriga ärenden togs i enlighet med förslagen i handlingarna.

I handlingarna framgår närmare vad besluten innebär.