Nationell uppmärksamhetsvecka om tobak

Nyhet 2012-11-19

Dagligen dör 15 000 människor i världen av sitt tobaksbruk och varje dag börjar 50 ungdomar i Sverige att röka.

För att uppmärksamma detta stora folkhälsoproblem anordnas vecka 47 en nationell uppmärksamhetsvecka om tobak.

På flera håll inom Landstinget kommer den här veckan att uppmärksammas med utställningar, information till både medarbetare och patienter, tipspromenader, filmer eller andra aktiviteter.

Vill du ha råd och stöd för att bli tobaksfri kan du vända dig till din hälsocentral där det finns utbildad personal som kan hjälpa dig. Du kan också ta kontakt med Sluta röka linjen via www.slutarokalinjen.org eller via telefon 020-84 00 00.