Nedsläckt för ljus framtid

Nyhet 2016-03-18

Landstingslokaler som inte måste vara tända är nedsläckta även under Earth hour, för att betona vikten av miljö- och hållbarhetsarbetet.

Att släcka ljuset en timme gör inte så stor inverkan på miljön, men det är en symbolisk släckning som manifesterar det arbete som bedrivs resten av årets alla timmar inom en så stor organisation som landstinget.

Landstinget arbetar kontinuerligt och strategiskt för en hållbar utveckling, för att ta ett långsiktigt miljöansvar och tänka på att framtida generationer ska kunna få möjlighet till en god hälsa och kunna leva i en frisk miljö.

Sedan förra årets Earth hour har landstinget bland annat genomfört följande viktiga åtgärder för att minska klimatpåverkan:

  • Installerat 14 laddplatser för el- och hybridbilar för att uppmuntra fossilfria transporter i regionen.
  • Påbörjat installation av geokyla vid Länssjukhuset i Kalmar.
  • Minskat mängden eldningsolja för uppvärmning med 40 procent, vilket motsvarar cirka 50 ton koldioxid.
  • Introducerat styrning av belysning i sjukhusens kulvertar.

Landstinget är en viktig aktör i den hållbara utvecklingen för hela regionen och har ett ansvar att ligga i framkant och skapa förutsättningar för miljövänliga etableringar, för att skapa en hållbar och hälsosam grund för nästa generation.

Fakta/ Earth hour

Earth Hour, som drivs av WWF, är världens största miljömanifestation där människor, företag och organisationer över hela världen visar sitt engagemang för miljön genom att släcka ljuset under en timmes tid. Årets Earth hour är lördagen den 19 mars mellan klockan 20:30 – 21:30.