Nya patientavgifter 2014

Nyhet 2013-12-27

De flesta patientavgifter för sjukvård är oförändrade 2014. Följande ändringar gäller från 1 januari:

Personer som är 85 år eller äldre betalar ingen avgift för mottagningsbesök. Däremot gäller fortfarande avgift då man är inlagd som patient på sjukhus.

Patienter inlagda för psykiatrisk tvångsvård blir avgiftsbefriade från årsskiftet.

Preventivmedel - ålder för att få subventionerade preventivmedel höjs till 25 år samtidigt som årskostnaden sänks till 100 kr. Detta gäller preventivmedel som ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel.