Högsta sammanvägda resultatet i landet i Öppna jämförelser

Nyhet 2014-12-05

En övergripande indexrapport av resultaten i Öppna Jämförelser av Hälso- och sjukvården visar att Landstinget i Kalmar län har högst totalvärde.

Onsdagen den 3 december presenterades Öppna Jämförelser av Hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet och Öppna Jämförelser Cancer. Båda rapporterna visade på markanta förbättringar av de medicinska resultaten inom sjukvården i länet, samtidigt som agelägna förbättringsområden identifierades.

På fredagen presenterade Sverigs Kommuner och Landsting (SKL) rapporten Öppna jämförelser i överblick 2014, som är en indexjämförelser där samtliga 176 indikatorer ingår. Sammanställning visar att Landstinget i Kalmar län får högst indextal av de 21 landstingen/regionerna i landet.

Också inom en rad delområden har sjukvården i länet bland de högsta index i landet. Det gäller exempelvis säker vård, undvikbar slutenvård, ortopedisk sjukvård, tillgänglighet, palliativ vård, cerebral pares, förtroende och patienterfarenheter. Av rapporten och indexet framträder också  förbättringsområden tydligt.

Indexrapporten