Enhetligare och enklare patientavgifter 2015

Nyhet 2014-12-27

Från 1 januari 2015 förenklas avgifterna inom sjukvården. I praktiken blir det en avgift för samtliga mottagningsbesök och vissa avgifter försvinner.

Den nya besöksavgiften för mottagningsbesök blir 200 kr, oberoende av om det är mottagning på hälsocentral eller sjukhus eller vem det är som står för konsultationen eller behandlingen.

Provtagning och röntgen blir kostnadsfritt och tilläggsavgiften för hembesök försvinner också. För telefonkonsultation, receptförnyelse och gruppbehandling eller gruppbesök tas halv avgift på 100 kr ut. Högkostnadsskyddet blir oförändrat på 1 100 kronor.

Det nya avgiftssystemet bedäms vara kostnadsneutralt. Förändringen är ett led i att förenkla för patienterna men också administrationen kring avgifter.

En annan förändring är att avgift för riktade hälsokontroller som mammografi, gynekologisk cellprovskontroll och undersökning av kroppspulsådern, så kallad aortascreening, sänks till 100 kronor.

Den 1 februari införs desstom en förenklad betalning med faktura för all vård och behandling.