Första mötet i sjukvårdsledningen med en patientrepresentant

Nyhet 2016-02-12

Patientmedverkan är ett steg i att förbättra kvaliteten och patientens upplevelse i vården.

Landstinget i Kalmar län arbetar efter en särskild strategi för medborgare, patient och närståendes medverkan. Detta innebär att personer som har erfarenhet av att vara patient eller närstående har möjlighet att medverka och med sina kunskaper och erfarenheter bidra till att förbättra kvalitet och patientens upplevelse i vården.

Den 11 februari hölls första mötet i sjukvårdsledningen med Anna Wahlstam, patientrepresentant, närvarande. Anna Wahlstam har gedigen erfarenhet av vara patient inom olika delar av hälso- och sjukvården efter att ha varit sjuk i akut myeloisk leukemi.

- Jag ser mitt uppdrag som något oerhört ärofyllt och hedrande, säger Anna Wahlstam. Jag vill dela mina erfarenheter och bidra till att göra vården i Kalmar län ännu bättre. Nu kan jag göra något bra av min sjukdomsperiod, det har jag haft som ambition hela tiden.

Krister Björkegren, landstingsdirektör, ser patientmedverkan som en del i att både öka kvaliteten på och patienternas delaktighet i vården.

- En patientrepresentant bidrar till ett allmänt patient- och närståendeperspektiv i diskussioner och beslut, säger Krister Björkegren. Det är ytterligare ett steg i arbetet mot en mer personcentrerad vård.

På bilden från vänster: Krister Björkegren, landstingsdirektör, Ylva Gorton, utvecklingsdirektör, Anna Wahlstam, patientrepresentant, Ragnhild Holmberg, sjukvårdsdirektör, Christer Holmgren, planeringsdirektör, Sofia Hartz, chef Hälsoval, Lars Mattsson, primärvårdsdirektör och Karl Landergren, medicinsk rådgivare.