Primärvårdsjouren i Kalmar flyttar

Nyhet 2016-01-20

Från och med 1 februari kommer Primärvårdsjouren i Kalmar att bedrivas i en del av Stensö Hälsocentrals lokaler, Lasarettsvägen 1 i Kalmar.

Jourverksamheten flyttar från hus 8 på Länssjukhuset i Kalmar och bedrivs som vanligt under flyttperioden.

Primärvårdsjouren i Kalmar tar emot akuta patienter på kvällar och helger, inom jourområdet, som inte kan vänta med att komma till sin hälsocentral nästa dag. Alla patientbesök bokas/hänvisas via 1177 Sjukvårdsrådgivningen.