Programmet för psykiatridagarna klart

Nyhet 2016-10-13

Fria föreläsningar, öppet hus, samtal och information kring psykisk ohälsa och psykiatrisk vård. Nu är årets program för psykiatridagarna klart!

Kalmar bjuder på en heldag med föreläsningar och information på Jenny Nyströmsskolan. Föreläsningarna täcker in psykisk ohälsa i olika skeden av livet och anhörig- och brukarföreningar har en informationsarena tillsammans med information om det genomgripande stora projektet som ska ge specialistpsykiatrin nya lokaler i hela länet.

Oskarshamn öppnar upp sin gröna psykiatriska rehabilitering som bedrivs på Nymålen utanför stan – en verksamhet som uppmärksammats för den höjda livskvalitet och det minskade antal inläggningsdagar som blivit följden av det engagemang som finns hos deltagarna.

Västervik har två föreläsningar kvällstid. Den ena handlar om friskfaktorer, så som vardagslycka och medveten närvaro. Den andra är filmvisning där överläkare Svante Bäck visar olika filmklipp, pausar och diskuterar vad som hände på filmduken.
Arrangemangen är öppna för allmänheten, går av stapeln 25 & 27 oktober – och har fri entré såklart.

Du hittar hela programmet här.