Invånare kan logga in för att ha kontakt med vården och läsa personlig information om sin vård på ett säkert sätt.

Rekordanvändning av 1177 Vårdguidens e-tjänster

Nyhet 2016-04-29

Nya siffror från 1177 Vårdguiden visar att svenskarnas användning av e-tjänster inom vården ökar snabbt. Idag fredag 29 april passerades tre miljoners-gränsen av anslutna invånare.

Antalet inloggningar till e-tjänsterna på 1177.se har ökat varje månad hittills under 2016. Och nu har alltså tre miljoner personer i Sverige någon gång loggat in på 1177 Vårdguidens e-tjänster. Av dessa användare är över 70 000 länsbor.

Den som loggar in kan exempelvis göra tidbokningsärenden för besök, förnya recept eller läsa personlig vårdinformation. Vad man kan göra och vilken information som går att läsa skiljer sig mellan olika vårdverksamheter.

Ett exempel på en uppskattad e-tjänst är klamydiatest. Tjänsten gör det möjligt för länsinvånare över 15 år att beställa ett gratis klamydiatest via 1177 Vårdguiden, göra testet hemma, skicka in och få provsvaret på nätet inom ett par dagar.

Läs mer om e-tjänsterna på 1177.se här.

1177 Vårdguiden är hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård. Webbadressen är 1177.se och telefonnumret 1177 gäller för sjukvårdsrådgivning i hela landet. Bakom 1177 Vårdguiden står den svenska sjukvården genom alla landsting och regioner i samverkan.