Slutkonferens inom hälsa & kultur

Nyhet 2016-09-13

Projektet hälsa & kultur har pågått under tre år och avslutas idag med en konferens för att samla ihop erfarenheter och lägga grund för det fortsatta arbetet.

Landstinget, Regionförbundet, kommunerna och regionala kulturverksamheter har varit navet i projektet. Målet har varit att hitta vägar för att kulturen ska användas som hälsofrämjande metod, både när någon har blivit sjuk men framför allt förebyggande.

Många goda exempel har samlats under de tre åren genom kultur på recept, clowner inom vuxenpsykiatrin, konst och slöjd som stöd vid rehabilitering, frigörande dans för ungdomar samt dans på äldreboende för att bidra till glädje och ökad rörlighet.

En sammanställning av erfarenheter finns samlad i Regional strategi – Hälsa och Kultur i hälsolänet Kalmar.