Landstinget i beredskap under stormen Simone

Nyhet 2013-10-28

Stormen Simone nådde Kalmar län under måndag kväll. Landstinget har beredskap och uppmanar allmänheten att larma som vanligt om behov skulle uppstå.

Under måndag kväll stängdes Ölandsbron av på grund av stormen Simone. Landstinget har beredskap för att kunna vidta eventuella åtgärder. Allmänheten uppmanas larma som vanligt om behov skulle uppstå.

Väderläget uppdateras löpande på SMHIs hemsida. Landstinget stämmer kontinuerligt av läget med andra myndigheter, Länsstyrelsen och Polisen.

När det gäller kollektivtrafiken kan vissa störningar förekomma och tågtrafik är inställd under kvällen.

>> Följ trafikläget via KLT