Stort intresse för konstnärlig gestaltning av ny hälsocentral

Nyhet 2015-03-11

Intresset för att konstnärligt gestalta Kristinebergs nya hälsocentral har visat sig vara stort. Urvalsprocessen blir därför något framflyttad.

Landstingskonsten i Kalmar län sökte tidigare under året intresseanmälan från konstnärer för att konstnärligt gestalta Kristinebergs nya hälsocentral i Oskarshamns kommun.

I slutet av februari var det deadline för anmälningarna och gensvaret blev stort. Tillsammans med verksamheten så håller Landstingskonsten nu på att gå igenom de bidrag som kommit in. Så fort ett beslut har fattats vem som får uppdraget så kommer detta att presenteras på Ltkalmar.se.