Sydöstra sjukvårdsregionen har bästa sjukhusen

Nyhet 2015-01-14

Sydöstra sjukvårdsregionen utmärker sig i Dagens Medicins ranking. I samtliga tre klasser är det sjukhus inom regionen som är etta.

Universitetssjukhuset i Linköping, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping och Oskarshamns sjukhus är bäst i Sverige. Men också Vrinnevisjukhuset i Norrköping, Värnamo sjukhus, Länssjukhuset i Kalmar och Motala sjukhus hamnar högt inom sina respektive kategorier.

– Det är verkligen jätteroligt att flera av våra sjukhus inom sydöstra sjukvårdsregionen ligger i den absoluta toppen bland Sveriges sjukhus. Att alla ettorna i undersökningen finns i våra tre län säger mycket om det arbete som pågår i den här delen av landet och som vi är en del i. Det ska vi fortsätta utveckla tillsammans. Våra medarbetare har all anledning att känna sig stolta över det arbete de utför varje dag för den här sjukvårdsregionens invånare, säger landstingsdirektör Alf Jönsson.

Branschtidningen Dagens Medicin har granskat ett 70-tal olika parametrar och räknat fram en ranking bland sjukhusen. I kategorin mellanstora sjukhus finns 36 sjukhus. I kategorin universitetssjukhus ingår sju och i kategorin mindre sjukhus har 18 sjukhus jämförts.

Ett stort antal mått på medicinsk kvalitet har samlats in som underlag för jämförelsen, bland annat från SKL:s Öppna jämförelser. Resultaten i nationella patientenkäten och undersökningar av hur sjukhusen klarar vårdgarantin finns också med i underlaget. Den medicinska kvaliteteten väger tyngst.

Universitetssjukhuset i Linköping blev etta i kategorin universitetssjukhus, var näst bäst 2013 och bäst även 2012. Sjukhusets bästa resultat är vårdgaranti, ekonomi, väntetider på akuten och patientenkäter.

Länssjukhuset Ryhov segrade för tredje gången i kategorin mellanstora sjukhus. Sjukhusets bästa resultat i jämförelsen med övriga mellanstora sjukhus är medicinsk kvalitet och patientenkäter. På andra plats kom Vrinnevisjukhuset i Norrköping, som var trea 2012, och på fjärde plats Värnamo sjukhus, som var tvåa 2013. Länssjukhuset i Kalmar hamnar på sjunde plats.

I kategorin mindre sjukhus är Oskarshamns sjukhus bäst. Oskarshamn var bäst 2012 och nästbäst 2013. Ortopedi och stroke är två av sjukhusets starkaste kort, skriver Dagens Medicin. På tredje plats kom Motala lasarett.

Fakta

I den sydöstra sjukvårdsregionen ingår Landstinget i Kalmar län, Region Jönköpings län och Region Östergötland.