Temporär huvudentré på länssjukhuset måndag kväll

Nyhet 2014-12-10

På måndagskvällen den 15 december stängs huvudentrén på Länssjukhuset i Kalmar av i samband med installation av ett nytt ventilationsaggregat.

Installationsarbetet pågår mellan klockan 17:00 – 21:00. Huvudentrén kommer då att vara avstängd, eftersom den kommer att blockeras av en stor lyftkran. En temporär huvudentré kommer att finnas i närheten och medarbetare på sjukhuset kommer att finnas på plats för att hänvisa patienter och besökare dit.

Varken ambulanstransporterna eller entrén till akutmottagningen kommer att påverkas.

Arbetet med installationen av det nya ventilationsaggregatet planeras fortsätta vid två andra kvällar inom kort.