Temporär huvudentré på länssjukhuset under kvällen

Nyhet 2015-12-21

Under måndagskvällen den 21 december stängs huvudentrén på Länssjukhuset i Kalmar av i samband med ett lyft av nytt takmaterial.

Arbetet pågår mellan klockan 17:00 – 22:00. Huvudentrén kommer då att vara avstängd, eftersom den kommer att blockeras av en stor lyftkran. En temporär huvudentré kommer att finnas i närheten och medarbetare på sjukhuset kommer att finnas på plats för att hänvisa patienter och besökare dit.

Varken ambulanstransporterna eller entrén till akutmottagningen kommer att påverkas.