Temporär huvudentré på länssjukhuset under lördagen

Nyhet 2015-03-06

Under lördagen den 7 mars stängs huvudentrén på Länssjukhuset i Kalmar av i samband med installation av ett nytt ventilationsaggregat.

Installationsarbetet pågår mellan klockan 07:00 – 17:00. Huvudentrén kommer då att vara avstängd, eftersom den kommer att blockeras av en stor lyftkran. En temporär huvudentré kommer att finnas i närheten och medarbetare på sjukhuset kommer att finnas på plats för att hänvisa patienter och besökare dit.

Varken ambulanstransporterna eller entrén till akutmottagningen kommer att påverkas.