Tobaksfrihet och ett tobaksfritt län

Nyhet 2016-11-21

Idag startar "Tobaksfria veckan". För Landstinget i Kalmar län innebär varje vecka ett arbete för ett hälsosammare och tobaksfritt Kalmar län.

"Tobaksfria veckan" är en nationell kampanj från olika organisationer, som främst riktar sig till skolorna för att uppmärksamma fördelarna med tobaksfrihet.

Landstinget arbetar varje dag med att främja hälsa och har satt målet att arbeta för ett tobaksfritt län 2025. Sedan tidigare har en strategi antagits för att nå dit. Bland annat har landstinget anslutit sig till Tobacco Endgame - ett opinionsbildningsprojekt för att stötta förändringar i tobakslagen som leder till en utfasningen av tobaksbruket i Sverige.

Insatser i det tobaksförebyggande arbetet

Tobaksfri Duo och Tobaksfri Utmaning

Landstinget arbetar under hela året med att främja tobaksfrihet hos tonåringarna i vårt län. På högstadiet jobbar Folktandvården med kontraktsmetoden Tobaksfri Duo. Under veckan kommer medarbetare från Folktandvården vara ute på länets skolor för att prata med eleverna och få fler att gå med i Tobaksfri Duo. Målet är att alla elever ska vara tobaksfria 2020.

Nytt för i år är det påbörjade arbetet med nya metoden Tobaksfri Utmaning för länets gymnasieelever. I dagsläget har två av våra tre pilotskolor, Vimmerby gymnasium och Gamlebygymnasiet, antagit Utmaningen. I början av nästa år kommer Västerviks gymnasium också ansluta sig. Efter det ska Tobaksfri Utmaning spridas i länet med målet att finnas på samtliga gymnasieskolor.

Digitalt stöd på 1177.se eller tobaksavvänjare på våra hälsocentraler

Behöver du få hjälp och stöd med att bli tobaksfri finns kostnadsfria appar som Fimpaaa! och Rökfri på 1177.se. Du kan också kostnadsfritt ringa till Sluta röka linjen. På våra hälsocentraler finns speciellt utbildade tobaksavvänjare som kan ge råd och stöd till förändring och avvänjning om du vill sluta röka eller snusa.

Särskilda satsningar för utsatta grupper

Nu under hösten har landstinget genomfört seminarium om hur tobak och övriga levnadsvanor påverkar hälsan för kommunal personal som möter psykiskt sjuka. Landstinget har också utbildat fler tobaksavvänjare inom psykiatriförvaltningen för att kunna erbjuda stöd på plats. Gravida kvinnor som använder tobak erbjuds numera kostnadsfri tobaksavvänjning på våra hälsocentraler.
Via Kom igång-satsning ute i länet har medarbetare träffat seniorer i Torsås, unga i Nybro och nyanlända i Högsby och informerat om egenvård på 1177.se och vinsterna med tobaksfrihet och goda levnadsvanor.

Tobaksfri operation och tobaksfritt landsting

I samband med operation erbjuds stöd till att bli tobaksfri för en bättre hälsa både när du ska opereras och i framtiden. Landstinget i Kalmar är tobaksfritt, vilket innebär att du som besökare och patient ska kunna vistas i våra lokaler utan att behöva utsättas för tobaksrök.

Mer om tobaksfrihet, hälsa och livsstil på 1177.se
Mer om Tobaksfri Utmaning

För mer information kontakta Marie Tigerryd, folkhälsoutvecklare telefon 0480-84213