Träffa landstinget under Kalmarsundsveckan

Nyhet 2015-09-02

Den 4-5 september kan du träffa landstinget på Stortorget i Kalmar för att få tips på hur du kan komma igång med en mer hälsosam och hållbar livsstil.

Miljö och hälsa går ofta hand i hand. Har du en hälsosam livsstil är du automatiskt mer miljövänlig i din vardag och vice versa:

  • Det blir allt vanligare med motionsråd, så kallat "Fysisk aktivitet på recept", innan eller i samband med att läkemedel sätts in. Detta för att främja kroppsrörelse i vardagen vilket i många fall kan stärka vårt välmående, ta oss närmare naturen och minska stress. Det är även positivt för vår gemensamma miljö att ha så få läkemedel som möjligt i omlopp.
  • Ju oftare du kan ta cykeln eller resa kollektivt istället för att ta bilen, desto mindre blir utsläppen av luftföroreningar och partiklar. Färre transporter leder till att vi får en renare luft i vår region, vilket är positivt för folkhälsan.
  • Att äta ekologisk och miljömärkt mat innebär ofta grönare och nyttigare mat på tallriken. Mer frukt och grönt och lagom med kött är bra både för miljön och hälsan.

Landstinget är på plats under Kalmarsundsveckan för att berätta om hur arbetet med en hållbar utveckling ser ut, lyssna på synpunkter från medborgare, samt ge tips om hur du kan leva mer hälsosamt och mer hållbart. För en hållbar utveckling för ett friskare, tryggare och rikare liv för invånarna i Kalmar län.

FAKTA/ Kalmarsundsveckan

Kalmarsundsveckan 2-6 september innehåller seminarier, workshopar, konferenser, aktiviteter och mötesplatser som sätter hållbarhetsfrågorna i fokus.