Unik rapport för framtida planering

Nyhet 2013-05-24

I en unik landstingsrapport går det nu att ta del av en lång rad fakta kring hälsan och sjukvården i Kalmar län.

Underlag ur olika rapporter och utredningar, regionala som nationella, har sammanställts i en gemensam publikation. Här finns uppgifter om länets demografi, livsvillkor och levnadsvanor. Men också medborgarnas och patienternas uppfattning och värdering kring sjukvården beskrivs i siffror och diagram.

På torsdagen presenterades materialet för de ledande landstingspolitikerna. Rapporten är ett lättillgängligt underlag för att planera den framtida vården.