Väg vid länssjukhuset delvis avstängd 25-26 november

Nyhet 2015-11-23

Under onsdagen och torsdagen den 25-26 november är Stensbergsvägen vid länssjukhuset delvis avstängd.

Under onsdagen och torsdagen den 25-26 november byter Kalmar Vatten AB ventiler till ett sprinklersystem på sjukhusområdet. Stensbergsvägens södergående körfält stängs då av, vilket påverkar framkomligheten på vägen.

Du kan ta dig till sjukhusets stora parkeringsplats, huvudentré och akutmottagning genom att köra in på Lasarettsvägen direkt från Ståthållaregatan via infarten vid Stensö hälsocentral.