Våga berätta på 1177.se - ett interaktivt temaområde med berättelser.

Våga berätta!

Nyhet 2015-02-03

Våga berätta är ett nytt tema på 1177 Vårdguiden direkt riktat till barn med interaktivt innehåll, bildspel, fakta, råd och stöd kring psykisk hälsa.

Det nya temaområdet ska stärka barn att våga berätta om det som är jobbigt, i syfte att få hjälp. Utgångspunkten är att alla har hemligheter, och att en bra hemlighet gör en pirrig och glad. Men om en hemlighet gör en ledsen och orolig ska man inte behöva vara ensam med den, utan våga berätta för en vuxen. Målgruppen är barn mellan 8-12 år och innehållet är utvecklat i samverkan med målgruppen och med vuxna som arbetar med barn kopplat till psykisk hälsa.

I en interaktiv och klickbar stadsbild möter användaren fiktiva barn och får följa deras berättelser kring olika problem och väg till hjälp.

Kopplat till de olika barnens berättelser finns också faktatexter som handlar om problem barnet själv kan ha, som fobier, tvångsbeteende, att känna sig ledsen, att vara mobbad och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Till några av texterna finns sagor som kan öka förståelsen för sjukdomen eller problemet. Några texter handlar också om att vara barn i ett hem där det finns vuxna med psykiska problem eller missbruk, till exempel depression, bipolär sjukdom, psykos eller alkoholmissbruk.

På temaområdet finns förslag på olika sätt som barnet kan göra för att få hjälp. Det kan till exempel handla om att prata med en vuxen de gillar, i skolan eller på fritiden, eller att kontakta organisationer som erbjuder anonym chatt eller telefonjour. För barn som har funderingar kring BUP (barn- och ungdomspsykiatrin), finns en film som visar hur det kan vara att gå dit.

Fakta

Tema Våga berätta - www.1177.se/Kalmar-lan/vagaberatta

1177 Vårdguiden är hela Sveriges samlingsplats för råd, information, inspiration och e-tjänster inom hälsa och vård. En dygnet-runt-öppen tjänst från Sveriges landsting och regioner. Finns på webben, 1177.se, och på telefonnumret 1177.