Så följer du rösträkningen

Nyhet 2014-09-12

Söndagen 14 september är det allmänna val i Sverige. Förutom till riksdag och kommunfullmäktige väljs också ledamöter till landstingsfullmäktige.

Till fullmäktige i Landstinget i Kalmar län är det sammanlagt 67 personer som ska väljas i de sex valkretsar som länet är indelat i. 60 mandat är fasta och 7 är utjämningsmandat.

Under valkvällen går det att följa sammanräkningen på Valmyndighetens hemsida. Då det först är riksdagsvalet och därefter kommunvalen som räknas kan det dröja till omkring midnatt innan ett färdigräknat preliminärt resultat finns när det gäller valet till landstingsfullmäktige.

Det slutliga valresultatet för landstingsvalet är klart tidigast en vecka efter valdagen. Då kommer det också att framgå vilka personer som valts in i landstingsfullmäktige.