”Du som handledare kan underlätta studentens lärande”

Nyhet 2015-11-12

Som ett steg i förberedelserna för decentraliseringen av Läkarprogrammet vid Linköpings universitet (LiU) påbörjas VFU-handledarutbildning för läkare.

Läkarna Karin Siwe, VFU*-studierektor för Region Östergötland, och Mattias Ekstedt, Universitetslektor vid LiU, var under tisdag och onsdag på plats i Kalmar för att hålla VFU*-handledarutbildning för läkare inom hälso-och sjukvården, psykiatrin samt primärvården.

Förutom diskussionsuppgifter fick deltagarna också med sig många praktiska tips inför fortsatt handledning. Gruppen gavs även möjlighet att under dagen ställa frågor till två läkarstudenter, vilket var ett inslag som uppskattades.

Utbildningen fick mycket positiv feedback i utvärderingen:

- Deltagarna verkar mycket nöjda med utbildningen. Målsättningen är att alla specialistläkare och ST-läkare inom landstinget även de ska ges samma utbildning, säger Ingvar Rydén, koordinator för läkarprogrammet vid LiU med Kalmar som studieort.

*VFU = Verksamhetsförlagd Utbildning

 

Läs mer om det decentralicerade Läkarprogrammet vid LiU