Den 1 december är det World Aids Day

Nyhet 2013-11-29

En dag att minnas alla de som dött av aids i Sverige och i världen. Det är också en dag att komma ihåg att synen synen på hiv måste förändras.

Numera finns det effektiv vård och behandling av hiv-smittade, som innebär att man kan leva ett i stort sett normalt liv. Våra svenska behandlingsresultat tillhör de bästa i världen. Sjukvården ska vara öppen och generös med att erbjuda hiv-test till allmänheten och testa den som efterfrågar ett hiv-test, oavsett om man tillhör någon av de mer riskutsatta grupperna eller inte. Med tanke på den effektiva behandlingen i dag är lättillgänglig testning och tidig upptäckt en stor vinst såväl för den enskilde som för samhället och kan dessutom bidra till minskad stigmatisering.

I länet kan man testa sig kostnadsfritt vid alla hälsocentraler, ungdomsmottagningar, STI-mottagningar eller infektionskliniken. Landstinget har också en effektiv asylsjukvård där man erbjuder hiv-test. Vid infektionskliniken i Kalmar finns sedan 2012 en sprutbytesmottagning för narkomaner med syfte att bland annat minska smittspridning av sjukdomar som hiv och hepatit. Det pågår också ett nära samarbete med hivorganisationen Noaks Ark som erbjuder samtalsgrupper, enskilda stödsamtal, psykoterapi och sociala aktiviteter för hivpositiva och närstående.

Landstinget i Kalmar län ingår i ADLON-gruppen som är ett kunskapscentrum med syfte att utveckla gemensamma strategier för ökad kunskap och kompetens inom sexuell hälsa, hiv och sexuellt överförbara infektioner (STI). Adlonsamarbetet omfattar sju landsting och en region och verksamheten stöds av medel från Smittskyddsinstitutet.

Adlon har under året producerat filmer om hiv och bemötande. Filmerna är tänkta att användas för personal inom vård och omsorg, men även att visas för elever i skolan under sex- och samlevnadsundervisningen. Se filmen "Vi borde veta bättre"

 

Mer information:

Claes Söderström, smittskyddsläkare

Telefon: 0480-84215