Patientavgifter från årsskiftet

Nyhet 2015-12-30

Det blir ett fåtal ändringar i patientavgifterna från åsskiftet. Besöksavgifter och högkostnadsskydd kommer att ligga kvar på samma nivå som 2015.

En justering sker för vårdkontakt per telefon, där det nu är möjligt att få ett vårdbesök uträttat per telefon, webb eller som videokonsultation för 100 kr. Besöket ska vara överenskommet och ersätta ett fysiskt besök.

Den enhetliga avgiften för vårdbesök om 200 kr gäller även 2016 liksom högkostnadsskyddet där gränsen fortsatt är 1 100 kr för vård under ett år. Patienter som besöker vården och har kommit upp i högkostnadsgränsen får automatiskt ett brev med besked om frikort för det som återstår av ettårsperioden.

Patientavgifterna samlas på en månadsfaktura och för den som önskar kan man anmäla att få e-faktura för smidgare betalning och hantering.

I övrigt gäller tillämpning av ett nytt lagförslag från 1 mars om utökat glasögonbidrag, där barn och ungdomar mellan 8-19 år ska få bidrag på motsvarande sätt som gäller 0-7 år idag.  

Egenavgift för sjukresa blir 125 kronor per enkel resa och högkonstadsskyddet för sjukresor höjs till 2 250 kronor.

På landstingets hemsida Ltkalmar.se går det att läsa mer om avgifter i vården.