1 284 synpunkter om sjukvården

Pressmeddelande 2013-05-30

Bemötande, kompetens och tillgänglighet är de viktigaste frågorna för medborgarna när de får ge synpunkter på sjukvården.

Det framgår av den delrapport i projektet "Dialog – Sveriges säkraste vård" som presenterades av medborgarutskottet och uppföljningsutskottet vid landstingsfullmäktige på torsdagen.

Under ett års tid har dialogen genomförts på olika ställen i länet, med olika målgrupper och i olika åldrar. Dialogen och samtalet har grundat sig på tre frågor: Vad är god vård för dig?, Vad är kvalitet i vården för dig? och Vad innebär säker vård för dig?

Totalt har 301 medborgare lämnat 1 284 synpunkter där 30 procent tyckte att bemötande var det som var viktigast följt av kompetens 24 procent och tillgänglighet 20 procent.

Medborgarna kunde också lämna förbättringsförslag och av de 133 stycken som kom in handlade 31 procent om tillgänglighet, 24 procent om resurser och 18 procent om kompetens.

Även om bemötande är det medborgarna anser är viktigast hamnar förbättringsförslagen först på fjärde plats. Något som kan bero på att det är lättare att konkretisera förslag som gäller kompetens, resurs och tillgänglighet än att skriva förslag angående bemötande eftersom det är så individuellt för var och en vad gott bemötande står för. En annan orsak kan vara att kompetens, resurser och tillgänglighet är en förutsättning för att bemötandet ska vara gott. Det kan också vara så att man generellt tycker att bemötandet inom hälso- och sjukvården i vårt län till största delen är bra.

- Det har varit mycket bra möten, som uppskattats av både medborgare och de 20 utskottsledamöterna, säger Gunilla Johansson, ordförande i medborgarutskottet och uppföljningsutskottet

Syftet med dialogen är att bidra till Sveriges säkraste hälso- och sjukvård och målet är öka medvetenheten för det samt öka delaktigheten att vara med och förbättra sjukvården.

I höst kommer utskotten att bjuda in de medborgare som lämnat intresse att fördjupa dialogen kring säker vård.

- Vi ser fram emot den fortsatta dialogen med många bra förslag och synpunkter fram till slutrapporten i maj 2014, säger Klaus Leidecker.

Mer information

Gunilla Johansson, ordförande, medborgar- och uppföljningsutskotten
070-491 10 03

Klaus Leidecker, vice ordförande, medborgar- och uppföljningsutskotten
070-296 69 76