107,8 miljoner kronor till landstinget

Pressmeddelande 2015-03-05

Landstinget i Kalmar län får knappt 107,8 miljoner kronor ur den så kallade Kömiljarden för 2014.

Det framgick när fördelningen blev offentlig efter regeringens sammanträde på torsdagen. Efter Region Gotland får Landstinget i Kalmar län mest pengar per person räknat.

- Det är ett kvitto på vårt ihärdiga arbete med tillgängligheten. Vårt landsting får lika mycket som landstingen och regionerna i Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Norrbotten, Sörmland, Uppsala, Västerbotten, Västernorrland och Örebro får tillsammans, säger landstingsdirektör Alf Jönsson och lyfter fram alla medarbetares insats.

- Utan dem hade inte det här varit möjligt. Men det viktiga är inte pengarna i sig utan att våra medborgare upplever att det är lätt att komma till vården.

Fakta/Kömiljarden

Kömiljarden är ett riktat prestationsbundet statsbidrag för att minska väntetiderna till vården. Det har funnits sedan 2009 och kraven har undan för undan skärpts. Hade pengarna betalats ut proportionellt utifrån befolkningstal skulle landstingets andel bli 24,3 miljoner.

Så här ser fördelningen till Kalmar län ut de gångna åren:

2009: 26,0 miljoner

2010: 46,6 miljoner

2011: 65,5 miljoner

2012: 50,0 miljoner

2013: 95,5 miljoner

2014: 107,8 miljoner

Mer information

Alf Jönsson, landstingsdirektör
0480-84 555