150-årsjubileum uppmärksammas

Pressmeddelande 2013-11-07

I anslutning till landstingsfullmäktiges sammanträde i slutet av november kommer landstingets 150-årsjubileum att uppmärksammas.

I september 1863 sammanträdde landstingsfullmäktige för första gången. Detta vill nuvarande landstingsfullmäktige markera vid den traditionella fullmäktigemiddagen i samband med budgetfullmäktige.

I år kommer därför också tidigare politiker att bjudas in tillsammans med länets riksdagsledamöter, ledande kommunföreträdare, företrädare för Linnéuniversitetet och andra myndigheter och organisationer.

Middagen äger rum i personalmatsalen på Länssjukhuset i Kalmar.