Miljöpris till centraloperation i Västervik

Pressmeddelande 2012-12-06

Centraloperation vid Västerviks sjukhus får landstingets miljöpris 2012.

Motiveringen är att man utifrån ett öppet och engagerat förhållningssätt hos medarbetarna på centraloperation i Västervik, med enkla och tydliga instruktioner på ett märkbart sätt minskat sin miljöpåverkan i det dagliga arbetet helt i linje med landstingets miljömål.

Bakgrunden är att man ordnade miljörum och kärl och startade källsortering vid centraloperation. När man sedan vägde hur mycket som sorterats blev det tydligt för alla hur mycket som tidigare bara gått till förbränning.

Syftet med priset är att stimulera till miljöförbättringar som berör hela eller delar av landstingets verksamhet. Miljöpriset kan sökas av en anställd eller en grupp anställda eller en basenhet, men förslag kan också lämnas av annan inom lanstingets organisation.

Centraloperation vid Västerviks sjukhus fick motta miljöpriset i anslutning till landstingsstyrelsens sammanträde på torsdagen. Det är på 5 000 kronor.