17 000 vaccinerade på tre veckor

Pressmeddelande 2012-11-15

Fler personer vaccinerar sig i år mot influensan än förra året.

Det visar en första sammanställning efter de tre första veckorna av årets vaccinationskampanj. Förra året hade 12 700 personer vaccinerat sig i Kalmar län efter tre veckor, i år rör det sig om 17 000.

- Vi hade en ganska tuff influensa förra året och studier pekar på en så kallad överdödlighet på 1 000 personer i Sverige, vilket motsvarar 25 personer i vårt län, säger smittskyddsläkare Claes Söderström, som ser positivt på att fler vaccinerar sig i år och vill samtidigt uppmana alla äldre och personer i riskgrupperna att gå och ta en influensaspruta.

Det finns få medicinska åtgärder som ger lika stor hälsonytta som influensavaccination till äldre eller personer som har nedsatt hjärt- och/eller lungfunktion. Det influensavaccin användas skyddar mot de tre typer av influensa som väntas få störst spridning under säsongen.

Influensavaccineringen är gratis för följande grupper som av Socialstyrelsen anses löpa ökad risk att drabbas eller få svåra komplikationer om de blir sjuka:

• Alla som i år fyller 65 år eller är äldre.

• Alla som har kronisk hjärt- eller lungsjukdom.

• Alla gravida som inte vaccinerat sig mot den så kallade svininfluensan A(H1N1) under tidigare säsongers vaccinationskampanj.

• Alla överviktiga med BMI över 40.

För övriga kommer en avgift på 160 kronor att tas ut vid vaccinationstillfället.

Mer information

Claes Söderström, smittskyddsläkare
0480-84215