Lex Maria-anmälan efter sen diagnos

Pressmeddelande 2013-03-28

Chefläkare Bengt Öberg inom primärvården har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en sen diagnos av återfall i tumörsjukdom.

Fallet gäller en kvinna i 49-årsåldern som sökte sin hälsocentral på grund av smärtor i nacke, bröstkorg samt på grund av illamående och dålig aptit.

Besvärsbilden bedömdes vad gäller värken bero på muskulär spänning och patienten ordinerades sjukgymnastik och muskelavslappnande medicinering. Efter successiv försämring med tillkomst av tydligare störning i nervsystemet upptäcktes det att hon fått återfall i en tumörsjukdom med dottersvulster i hjärnan. Under den korta tid som nu förflutit efter operativ behandling har viss förbättring kunnat skönjas.

Mer information

Bengt Öberg, chefläkare
070-519 14 46