3 200 får enkät om psykisk hälsa

Pressmeddelande 2015-09-18

Under hösten genomför Landstinget i Kalmar län en enkät bland invånarna om den psykiska hälsan.

Undersökningen sker tillsammans med Region Jönköpings län och Region Östergötland. De som får enkäten får möjlighet att beskriva sin psykiska hälsa samt om och hur de söker vård för psykiska besvär.

– Psykisk ohälsa är ett stort samhällsproblem och ökar inte minst bland unga vuxna, säger Anna-Maria Norén, folkhälsoutvecklare vid utvecklings- och folkhälsoenheten.

Resultaten ska användas för att jämföra skillnader mellan olika befolkningsgrupper och fungera som underlag för hur vård och förebyggande verksamhet ska fungera i framtiden.

– Alla svar är viktiga. Ju fler som svarar, desto bättre förutsättningar får vi att anpassa vården efter människors behov och önskemål.

I Kalmar län skickas enkäten skickas till 3 200 slumpmässigt utvalda invånare mellan 18 och 44 år.

Mer information

Anna-Maria Norén, folkhälsoutvecklare
070-281 68 52