Högt betyg till primärvården i länet

Pressmeddelande 2014-03-04

För femte året i rad ger patienterna i Kalmar län högt betyg till de offentliga hälsocentralerna och de privata mottagningarna inom primärvården.

Under hösten 2013 fick sammanlagt 7 063 personer i länet möjlighet att sätta betyg på sin hälsocentral eller mottagningen de tillhör och besökt nyligen. I Kalmar län valde 58,1 procent att svara på enkäten. Genomsnittet för de deltagande landstingen och regionerna var 52,7 procent.

- Det är glädjande att en lite högre andel har svarat på enkäten än föregående år. Men vi vill ha ännu fler som svarar, för patienternas uppfattning om vården är av största vikt för oss i förbättringsarbetet, säger Sofia Barakat chef för landstingets Enhet för folkhälsa och hälsoval.

Det är ett stort antal frågor kring bemötande, delaktighet, information, tillgänglighet, förtroende, upplevd nytta, helhetsintryck och om man skulle rekommendera sin mottagning till någon annan som patienterna fått svara på. Av dessa har åtta frågor som är signifikativa valts ut i den publika redovisningen.

- Vi håller ställningarna väl även i årets mätning. Vi har en primärvård av offentliga och privata mottagningar i Kalmar län som är mycket uppskattad av patienterna, säger Sofia Barakat.

Betygen på samtliga frågor är i stort sett stabila i en jämförelse med 2012. På två frågor märks en liten ökning, på en fråga en liten minskning medan övriga ligger stilla. På samtliga frågor ligger dock landstinget på eller över rikssnittet.

Nationella patientenkäten fungerar som ett verktyg för de olika enheterna inom primärvården att jobba med i förbättringsarbetet. Fyra enheter, Lindsdals hälsocentral, Ljungbyholms hälsocentral, Borgholm/Löttorps hälsocentral och Husläkarcentrum i Kalmar har i år fått bättre betyg av patienterna på samtliga åtta frågor.

- Dessa enheter är bra bevis på att den nationella patientenkäten fungerar i förbättringsarbetet. Patienterna ringar med sin betygssättning in det som kan bli bättre och enheterna tar det till sig och jobbar med det. Då resulterar det också i bättre betyg, säger Sofia Barakat.

Resultat för Kalmar län

Så här fördelar sig betygen för primärvården i Kalmar län på de olika frågorna (inom parentes rikets siffra). Svaren som patienterna har gett har poängviktats i mätningen. Maximalt kan 100 poäng delas ut på varje fråga.

Bemötande

Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

2012: 90 (90)

2013: 90 (90)

Delaktighet

Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskade?

2012: 79 (78)

2013: 80 (79)

Information

Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd?

2012: 78 (77)

2013: 78 (77)

Tillgänglighet

Vad anser du om tiden du fick vänta?

2012: 82 (80)

2013: 83 (79)

Förtroende

Kände du förtroende för den läkare som du träffade?

2012: 86 (84)

2013: 86 (85)

Upplevd nytta

Anser du att ditt aktuella behov av sjukvård har blivit tillgodosett vid ditt besök på mottagningen?

2012 84 (82)

2013: 84 (82)

Helhetsintryck

Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick?

2012: 72 (71

2013: 72 (72)

Rekommendera

Skulle rekommendera den här mottagningen till andra?

2012: 86 (82)

2013: 85 (83)

Mer information

Sofia Barakat, chef för Enhet för folkhälsa och hälsoval
070-201 23 99

De enskilda enheternas resultat finns på http://npe.skl.se