Bristande patientsäkerhet anmäls

Pressmeddelande 2014-06-11

Bengt Öberg, chefläkare inom primärvården, har anmält en anlitad hyrläkare till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Patientsäkerhetslagen.

Under tjänstgöring vid en hälsocentral i länet riktades kritik mot läkarens medicinska arbete och journalföring. Kritiken blev än tydligare vid en annan hälsocentral och landstinget avslutade då omgående läkarens tjänstgöring.

Efter genomgång av 55 journaler framgår ett stort antal brister som gör det omöjligt att följa den röda tråden: kontaktorsak, anamnes, status, bedömning, åtgärd och uppföljning. Dessutom finns flertal exempel på kränkande omdömen om patienter. Så långt det varit möjligt har samtliga berörda patienter kontaktats av landstinget.

Chefläkare Bengt Öberg gör anmälan till IVO då landstinget gör bedömningen att personen kan utgöra en fara för patientsäkerheten.

Mer information

Bengt Öberg, chefläkare, primärvårdsförvaltningen
070-519 14 46