Bristande patientsäkerhet anmäls

Pressmeddelande 2014-06-13

Bengt Öberg, chefläkare inom primärvården, har anmält en psykolog till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Patientsäkerhetslagen.

I samband med revision vid en hälsocentral konstaterades att ett betydande antal mottagningsanteckningar inte utförts. Efter internutredning visade det sig att det handlade om flera hundra journalanteckningar som saknades.

Bristerna gjorde det omöjligt att i enskilda fall följa den röda tråden: kontaktorsak, anamnes, status, bedömning, åtgärd och uppföljning. Allvarlighetsgraden av de tillstånd som bedömts går inte att i efterhand värdera på ett bra sätt. Dessbättre har flera patienter haft parallella kontakter med en samtidigt behandlande läkare vars journalföring varit god.

Chefläkare Bengt Öberg gör anmälan till IVO då landstinget bedömer att personen kan utgöra en fara för patientsäkerheten.

Mer information

Bengt Öberg, chefläkare, primärvårdsförvaltningen
070-519 14 46