Fortsatt hög tillgänglighet till vård

Pressmeddelande 2014-09-16

Landstinget fortsätter att ha hög tillgänglighet till länets sjukhus.

I juli fick i runda tal nio av tio patienterna en tid till besök hos läkare eller behandling/operation inom 60 dagar. När det gäller tid till läkare var resultatet 85 procent och för operation/behandling 94 procent. Därmed fortsätter landstinget att ligga i topp när det gäller tillgänglighet till vården.

En preliminär beräkning visar att landstinget till och med juli fått del av cirka 50,9 miljoner kronor av den så kallade kömiljarden.

Också psykiatrin fortsätter visa god tillgänglighet under april. Inom barn- och ungdomspsykiatrin fick drygt 90 procent både tid till första besök inom 30 dagar och 100 procent fick tid till fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar.

Inom vuxenpsykiatrin var det drygt 80 procent som fick tid för ett första besök inom 60 dagar.

Tillgängligheten till hälsocentralerna inom primärvården i länet tillhör också landets högsta. Det visar den senaste mätningen som gjordes under våren. 99 procent av patienterna i Kalmar län får kontakt med sin hälsocentral samma dag och 97 procent får besöka doktorn inom sju dagar. Det placerar länet som nästbäst respektive bäst i landet.

Kvalitet och patientsäkerhet

Landstinget kommer att delta under fyra punkter vid den nationella patientsäkerhetskonferensen senare i september. Det handlar om arbetet för att minska antalet trycksår, att minska väntetiden på akutmottagningarna, patientsäkerheten i primärvården och landstingets värdegrundsarbete.