Start för årets influensavaccination

Pressmeddelande 2014-10-17

Från tisdag 21 oktober finns det möjlighet att vaccinera sig mot influensa vid länets hälsocentraler och privata läkarmottagningar.

Vaccinet mot influensa brukar innehålla tre olika influensatyper eftersom det kan vara flera olika utbrott under ett år med olika influensavirus. I vaccinet för säsongen 2014-2015 ingår också ett vaccin mot svininfluensa. Det är inte samma vaccin som har gett en ökad risk för narkolepsi, eller sömnsjuka, hos barn och ungdomar.

Det finns få medicinska åtgärder som ger lika stor hälsonytta som influensavaccination till äldre eller personer som har nedsatt hjärt- och/eller lungfunktion.

Influensavaccineringen är gratis för följande grupper som av Socialstyrelsen anses löpa ökad risk att drabbas eller få svåra komplikationer om de blir sjuka:

  • Alla som i år fyller 65 år eller är äldre.

  • Alla som har en hjärt- eller lungsjukdom.

  • Alla med diabetes.

  • Alla som ha nedsatt infektionsförsvar av annan orsak.

  • Alla som har en kronisk lever- eller njursjukdom.

  • Alla som är kraftigt överviktiga.

  • Alla som har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.

  • Alla som är gravida i senare hälften av graviditeten.

  • Alla barn med flerfunktionshinder.

För övriga kommer en avgift på 160 kronor att tas ut vid vaccinationstillfället. Vaccinationsavgiften ingår inte i högkostnadsskyddet.

Mer information

Claes Söderström, smittskyddsläkare
0480-84215