6 600 dör i förtid varje år av rökning

Pressmeddelande 2013-11-18

Den här veckan är den årliga nationella Tobaksfria veckan. I Kalmar län uppmärksammas detta bland annat på länets sjukhus och hälsocentraler.

Tobak är idag den största enskilda orsaken till sjukdom, lidande och förtida död i vårt land. Varje år dör 6 600 personer i förtid på grund av sitt rökande.

I Sverige börjar årligen 16 000 ungdomar att använda tobak. Det innebär att 45 ungdomar börjar med tobak varje dag. Det är väldigt få som börjar röka efter de fyllt 20 år, därför är det viktigt att arbeta för att skjuta upp debutåldern.

I Kalmar län ses en stor ökning av tobaksanvändare vid övergången från högstadiet till gymnasiet. I många av länets kommuner sker då mer än en fördubbling av antalet rökande ungdomar.

– Ungdomar som röker använder också andra droger i större utsträckning än icke rökande ungdomar. Exempelvis är det väldigt få som röker cannabis som inte börjat med vanliga cigaretter säger Fredrik Löfgren, samordnare av alkohol-, narkotika- dopnings- och tobaksfrågor på Länsstyrelsen i Kalmar.

– Landstinget och Länsstyrelsen arbetar tillsammans med kommunerna i Kalmar län för att gemensamt förhindra att ungdomar börjar med tobak och för att få dem som brukar tobak att sluta. Några bra exempel är Tobaksfri Duo som Folktandvården driver och Tobaksfria skolgårdar, ett nationellt projekt som alla kommuner är involverade i, säger Ulla W Hellström, folkhälsoutvecklare på Landstinget i Kalmar län.

Landstinget och länsstyrelsen vill arbeta för att minska tobakens plats i vårt samhälle. Den samhällsdebatt som nu kommit igång kring tobaksindustrins arbetsmetoder och den inverkan de har på ungdomar och folkhälsan är positiv.

Mer information

Ulla W Hellström, folkhälsoutvecklare, Landstinget i Kalmar län
070-574 18 74

Maria Rundgren, folkhälsoutvecklare, Landstinget i Kalmar län
070-682 90 01

Fredrik Löfgren ANDT-samordnare, Länsstyrelsen i Kalmar län
010-223 84 40