Högt betyg till primärvården i länet

Pressmeddelande 2015-03-04

För sjätte året i rad ger patienterna i Kalmar län högt betyg till de offentliga hälsocentralerna och de privata mottagningarna inom primärvården.

- Vi inte bara håller ställningarna i årets mätning. Vi tar steg framåt på de flesta områden. Det visar att vi har en primärvård av offentliga och privata mottagningar i Kalmar län som är mycket uppskattad av patienterna, säger landstingsdirektör Alf Jönsson.

Betygen på samtliga frågor har legat på en stabilt hög nivå under samtliga sex år som Nationell patientenkät gjorts. Mellan 2013 och 2014 har betyget för sju indikatorer ökat och en minskat. I samtliga fall är resultaten bland de allra bästa i Sverige. I höstens enkät deltog 13 landsting/regioner. Förutom Kalmar var det Stockholm, Västra Götaland, Skåne, Västerbotten, Norrbotten, Östergötland, Jönköping, Gotland, Blekinge, Gävleborg, Västernorrland och Jämtland.

Det är ett stort antal frågor kring bemötande, delaktighet, information, tillgänglighet, förtroende, upplevd nytta, helhetsintryck och om man skulle rekommendera sin mottagning till någon annan som patienterna fått svara på. Av dessa har åtta frågor som är signifikativa valts ut i den publika redovisningen.

Under hösten 2014 fick sammanlagt 7 410 personer i länet möjlighet att sätta betyg på sin hälsocentral eller mottagningen de tillhör och besökt nyligen. I Kalmar län valde 59,8 procent att svara på Nationella patientenkäten. Genomsnittet för de deltagande landstingen och regionerna var 51,4 procent.

- Det är glädjande att en lite högre andel har svarat på enkäten än föregående år. Men vi vill ha ännu fler som svarar, för patienternas uppfattning om vården är av största vikt för oss i förbättringsarbetet, säger Alf Jönsson.

Nationella patientenkäten fungerar som ett verktyg för de olika enheterna inom primärvården att jobba med i förbättringsarbetet. Sju enheter; Emmaboda hälsocentral, Smedby hälsocentral, Kvarnholmens hälsocentral, Hultsfreds hälsocentral, Virserums läkarhus, Överums läkarhus och Riddarhusläkarna i Västervik har i år fått bättre betyg av patienterna på samtliga åtta frågor.

Resultat för Kalmar län

Så här fördelar sig betygen för primärvården i Kalmar län på de olika frågorna (inom parentes rikets siffra). Svaren som patienterna har gett har poängviktats i mätningen. Maximalt kan 100 poäng delas ut på varje fråga.

Bemötande

Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

2013: 90 (90)

2014: 92 (90)

Delaktighet

Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskade?

2013: 80 (79)

2014: 81 (79)

Information

Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd?

2013: 78 (77)

2014: 80 (77)

Tillgänglighet

Vad anser du om tiden du fick vänta?

2013: 83 (79)

2014: 82 (78)

Förtroende

Kände du förtroende för den läkare som du träffade?

2013: 86 (85)

2014: 87 (85)

Upplevd nytta

Anser du att ditt aktuella behov av sjukvård har blivit tillgodosett vid ditt besök på mottagningen?

2013: 84 (82)

2014: 85 (82)

Helhetsintryck

Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick?

2013: 72 (72)

2014: 74 (71)

Rekommendera

Skulle rekommendera den här mottagningen till andra?

2013: 85 (83)

2014: 87 (82)

Mer information

Alf Jönsson, landstingsdirektör
0480-845 55