Landstinget anmäler dataintrång

Pressmeddelande 2015-03-18

Landstinget i Kalmar län har polisanmält en anställd inom primärvården för misstänkt dataintrång i ett av landstingets patientjournalsystem.

Den loggranskning landstinget gjort visar att medarbetaren vid ett och samma tillfälle varit inne och läst två journaler för patienter hen inte haft någon vårdrelation med. Det inträffade är av den karaktären att landstinget valt att göra en polisanmälan.

Landstinget i Kalmar län har riktlinjer för medarbetarnas tillgång till patientinformation. För att få behörighet till journalsystem får den anställde underteckna en förbindelse att följa de regler som gäller för hantering av patientinformation. Om det efter internutredning kan påvisas att en anställd uppsåtligen har berett sig tillgång till information som denna inte har rätt att ta del av ska, som huvudregel, polisanmälan göras.

Eftersom ärendet är polisanmält lämnar landstinget inga ytterligare upplysningar.