Landstinget anmäler dataintrång

Pressmeddelande 2015-04-14

Landstinget i Kalmar län har polisanmält en anställd på Länssjukhuset i Kalmar för dataintrång i en patientjournal och för brott mot tystnadsplikten.

Den loggranskning landstinget har gjort visar att medarbetaren vid tre tillfällen varit inne i en journal utan att vid dessa tillfällen ha haft någon vårdrelation med patienten. Det inträffade är av den karaktären att landstinget valt att göra en polisanmälan. Då medarbetaren lämnat uppgifter vidare har hen också anmälts för brott mot tystnadsplikten.

Landstinget i Kalmar län har riktlinjer för medarbetarnas tillgång till patientinformation. För att få behörighet till journalsystem får den anställde underteckna en förbindelse att följa de regler som gäller för hantering av patientinformation. Om det efter internutredning kan påvisas att en anställd uppsåtligen har berett sig tillgång till information som denna inte har rätt att ta del av ska, som huvudregel, polisanmälan göras.

Eftersom ärendet är polisanmält lämnar landstinget inga ytterligare upplysningar.