Bristande patientsäkerhet anmäls

Pressmeddelande 2015-10-26

Charlotta Brunner, chefläkare inom psykiatrin, har anmält en sjuksköterska till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Patientsäkerhetslagen.

Det rör sig om en legitimerad sjuksköterska som i sin yrkesutövning misstänks ha stulit narkotikaklassade läkemedel.

Chefläkare Charlotta Brunner gör anmälan till IVO då landstinget gör bedömningen att personen kan utgöra en fara för patientsäkerheten. Händelsen har också polisanmälts.

Mer information

Charlotta Brunner, chefläkare
0480-812 26