95,5 miljoner kronor till landstinget

Pressmeddelande 2014-02-20

Landstinget i Kalmar län får knappt 95,5 miljoner kronor ur den så kallade Kömiljarden.

Det framgick när fördelningen blev offentlig på torsdagen. Tillsammans med Region Gotland får Landstinget i Kalmar län mest pengar per person i länet.

- Det är ett kvitto på vårt ihärdiga arbete med tillgängligheten. Vi får lika mycket som Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Kronoberg, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västerbotten, Västernorrland och Örebro får tillsammans, säger landstingsdirektör Alf Jönsson som lyfter fram alla medarbetares insats.

- Utan dem hade inte det här varit möjligt. Men det viktiga är inte pengarna i sig utan att våra medborgare upplever att det är lätt att komma till vården.

Inom landstinget firades med stort tårtkalas för alla 6 000 medarbetarna på torsdagen.

Fakta/Kömiljarden

Kömiljarden är ett riktat prestationsbundet statsbidrag för att minska väntetiderna till vården. Det har funnits sedan 2009 och kraven har undan för undan skärps. Hade pengarna betalalts ut proportionellt utifrån befolkningstal skulle landstingets andel bli 24,3 miljoner.

Så här ser fördelningen till Kalmar län ut de gångna åren:

2009: 26,0 miljoner

2010: 46,6 miljoner

2011: 65,5 miljoner

2012: 50,0 miljoner

2013: 95,5 miljoner

Mer information

Alf Jönssson, landstingsdirektör
0480-84 555

http://www.skl.se/press/nyheter_2/alla-landsting-far-del-av-komiljarden-2013