Arkiv för pressmeddelande och Lex Maria

 • Lex Maria-anmälan efter diagnosmiss

  Lex Maria

  Chefläkare Rolf Sandin vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan cancerceller missats vid en patologisk undersökning.

 • Råd inför resa till områden med zikavirus

  Pressmeddelande

  Gravida kvinnor eller par som försöker bli gravida bör kontakta sin barnmorska eller läkare innan de reser till länder där zikaviruset fått spridning.

 • Högst förtroende för vården i Kalmar län

  Pressmeddelande

  De boende i Kalmar län har högst förtroende för hälso- och sjukvården i landet. Det framgår av Vårdbarometern 2015 som publiceras i dag.

 • Kartbild stämmer med landstingets hållning

  Pressmeddelande

  Förslaget till ny regionkarta för Sverige som presenterade i dag sammanfaller väl med landstingets yttrande till Indelningskommittén i februari.

 • Granskning av kostnader för inhyrd personal

  Pressmeddelande

  Landstingsstyrelsen arbetar i många delar på ett ändamålsenligt sätt med att begränsa kostnaderna för inhyrd personal. Dock har de ökat under 2015.

 • Lex Maria-anmälan efter missad remiss

  Lex Maria

  Chefläkare Lars Good vid Oskarshamns sjukhus har gjort en anmälan enligt lex Maria efter brister i remissrutinerna.

 • Karl Landergren ny planeringsdirektör

  Pressmeddelande

  Karl Landergren, medicinsk rådgivare inom landstingsdirektörens stab, har utsetts till planeringsdirektör inom Landstinget i Kalmar län.

 • Lex Maria-anmälan efter fördröjd behandling

  Lex Maria

  Chefläkare Rolf Sandin vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan en behandling fördröjts tre månader efter missförstånd.